Regulamin XI Gminnego Konkursu Czytelniczego "Czy znasz te książki ?"

opublikowano: 10 marca 2017


REGULAMIN
XI GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO
„Czy znasz te książki”
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie.
2. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych.
3. Konkurs gminny odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waksmundzie w dniu 23.05.2017 r. o godz. 10 (o ewentualnej zmianie terminu poinformujemy).
4. Jury oceniać będzie:
a) znajomość treści przeczytanych książek zgodnie z wykazem dołączonym do regulaminu, w formie pytań i odpowiedzi,
b) recytację wybranego fragmentu z najciekawszej książki ( do 5 minut ; mile widziany strój i rekwizyty),
c) w formie dogrywki ( np. jednakowa ilość punktów) oceniana będzie wypowiedź uczestnika konkursu motywująca dlaczego przeczytana przez niego książka jest ciekawa, interesująca lub nie?
5. Wyniki konkursu gminnego zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu.
6. Dla uczestników i laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
Etap podstawowy zorganizuje we własnym zakresie Filia Biblioteki Publicznej Gminy Nowy Targ. Pracownik biblioteki w porozumieniu z nauczycielem polonistą przygotuje i wyłoni po 1 kandydacie z każdej klasy do etapu gminnego konkursu czytelniczego.
7. Zgłoszenia dzieci do konkursu należy przesłać na adres – Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie ; ul. Kościelna 8 ; 34-431 Waksmund - do dnia 19.05.2017 r.tel. /faks : (018) 26 53007 e-mail: gbpwaksmund@ugnowytarg.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Wykaz książek

1. Makuszyński K. - „Bezgrzeszne lata”
2. Twain M. – Przygody Tomka Sawyera”
3. Czerwińska – Rydel A. – „Mój brat czarodziej”

Powrót.