Plan Rozwoju Bibliotek

KiDN

PRCz

„Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
Data zakończenia zadania 28.02.2017r.

Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Biblioteka bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek

Fundacja Orange

UE

Leader

PROW

Liczba odsłon:768,591 Liczba wejść:67,176
stat4u

Napisz do nas

Klauzula informacyjna dot art.13 RODO przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych Biblioteki

Administratorem podanych danych osobowych jest:
Gminna Biblioteka  Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Waksmundzie, ul. Kościelna 8, 34-431 Waksmund

Inspektor ochrony danych:
Renata Chryc, dane kontaktowe : 18 2634409

Celem przetwarzania danych jest:
realizacja zadań statutowych Biblioteki, oraz prowadzenia dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania:
zgodnie z Ustawą z dnia 10.05. 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 24.05.2018 poz. 1000), Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, z późn. zm. oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.)

Zebrane dane będą przechowywane do:
ukończenia realizacji zadań statutowych następnie będą przekazane do archiwum/składnicy akt i zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa

Zebrane dane mogą być przekazywane:
odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przetwarzania danych osobowych.