Plan Rozwoju Bibliotek

KiDN

PRCz

„Inwestycję zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”
Data zakończenia zadania 28.02.2017r.

Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"
Biblioteka bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek

Fundacja Orange

UE

Leader

PROW

Liczba odsłon:768,592 Liczba wejść:67,176
stat4u

Napisz do nas

Klauzula informacyjna dot. Art.13. RODO dotycząca dzieci uczęszcających na zajęcia kulturalno edukacyjne w Bibliotece

Administratorem podanych danych osobowych jest:
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Targu z siedzibą w Wakmundzie ul. Kościelna 8, 34-431 Waksmund

Inspektor ochrony danych:
Renata Chryc, dane kontaktowe : 18 2634409

Celem przetwarzania danych jest:
uczestnictwo dzieci w zajęciach kulturalno edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę
 
Podstawa prawna przetwarzania:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, z późn. zm., Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych    (Dz.U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

Zebrane dane będą przechowywane do:
do momentu ustania potrzeby działań podmiotu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach.