Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie.Operacja mająca na celu utworzenie Centrów Internetowych i umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu wszystkim mieszkańcom współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013